Wisc-R Zeka Testi

Wisc-R gibi zeka testleri çocukların, zekayı tanımlayan ölçütlerde ne gibi bir performanslar sergileyeceklerini anlamak için kullanılır. Genellikle 6 ila 16 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan bu test, ortaya çıktığı ilk yıllardan günümüze kadar gelişerek gelmeyi başarmıştır. Wisc-R zeka testi, çocukların sözel zeka ve performans zekalarını ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu test sayesinde çocukların kompleks problemlere verdikleri yanıtları; bu yanıtlar sonucu da çocukların ortalama zeka seviyesini tespit etmek mümkün olur. 1939 yılında David Wescler tarafından oluşturulmuş bu test, zaman içerisinde gelişim göstermiş, modernize edilmiş ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Wisc-R zeka testi, çocukların zeka puanlarını (IQ) ölçmek için kullanılabilir. Buna ek olarak öğrenme problemlerinin ve belli başlı sıkıntıların tespiti için de uzmanlara fikir verebilir. Bu sayede çocuklar için özel öğrenme programları oluşturulabilir. Bu test çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimleri hakkında bilgi verir. Wisc-R zeka testi genelde 6 ila 16 yaşları arasında bulunan çocuklara ve gençlere yapılır. Bu yaşlardan daha küçük çocuklara veya daha büyük yetişkinlere ise farklı zeka testleri uygulanabilmektedir. Bu testler hakkında detaylı bilgi için kliniğimizi arayabilirsiniz.


Call Now Button