Dil ve Konuşma Terapisi

Dil en önemli iletişim araçlarından biridir. Çocukluk çağından itibaren sürekli bir gelişim aşamasında olan dil ve konuşma becerisi; bireylerin kendilerini uygun bir şekilde ifade edebilmeleri için oldukça gereklidir. Çocuklar doğumlarından itibaren gerek öğrenerek gerekse de taklit ederek dil becerilerini geliştirirler. Zaman içerisinde konuşmaya ve etkin bir şekilde iletişim kurmaya başlarlar. Bu iletişim kurma süreci, bazı durumlar ve rahatsızlıklar sonucu aksamaya uğrayabilir. Dil gelişiminde, konuşmada ve konuşma akıcılığında sorunlar görülebilir. Bu problemler gelişimsel veya genetik temelli olabilmektedirler. Dil ve konuşma terapisi gibi uygulamalar sayesinde bahsettiğimiz problemleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak mümkündür. Dil ve konuşma terapisi, bireyin konuşma ve dil kullanım sürecinde yaşadığı sorunlara özel olarak planlanır.. 

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi; dil kullanımı ve konuşma sürecinde sorunlar yaşayan bireylerin rehabilitasyonunu sağlamak, bu bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama dahilinde birçok dil ve konuşma bozuklukları için çözümler üretilebilir ve bireyin iletişim yeteneğinin kuvvetlendirilmesi için çalışmalar yapılabilir. 

Dil ve Konuşma Terapisi Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Dil ve konuşma terapisi şu gibi durumlarda tercih edilebilir:

  • Konuşma Akıcılığında Bozukluk (Kekemelik)
  • Sesletim Bozuklukları
  • Gecikmiş Dil ve Konuşma
  • Okul Çağı Dil Bozuklukları
  • Edinilmiş Dil Bozuklukları
  • Motor Konuşma Bozuklukları
  • Fonolojik Bozuklukları
  • İşitme Sorunlarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Call Now Button