Denver II Gelişim Tarama Testi

Denver II Gelişim Tarama Testi 0-6 yaş aralığında ki çocukların yaşına uygun becerilerinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Denver II Gelişim Tarama Testinin ülkemizde de standardizasyon çalışmaları yapılmıştır. Çocuğun zeka düzeyine yönelik her hangi bir ölçümü içermemekle birlikte yalnızca çocuğun gelişimine özgü becerileri ölçmek ve değerlendirmek için kullanılmaktadır. Denver II testi çocuğun yaşına uygun becerileri ölçmek amacıyla oluşturulmuş kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere 4 farklı alanın altında toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır. 134 test maddesinden yalnızca çocuğun kendi yaşına uygun test maddeleri uygulanmaktadır. Uygulanan test maddeleri ile çocuğun gelişimine yaşına uygun becerilerinin gelişim düzeyine yönelik değerlendirilmesinin yapılabilmesine ve hangi alanlarda zorluk yaşadığına yönelik klinisyene bilgi vermektedir.


Call Now Button