AGTE-Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0 ile 6 yaş aralığında ki bebeklerin ve çocukların genel gelişimi açısından değerlendirmek, çocuğun gelişimini gözlemlemek ve gerekli durumlarda aileye uygun yönlendirmeler yapabilmek amacı ile geliştirilmiş, Türk kültürüne uyarlanmış bir tarama envanteridir. Değerlendirme anne, baba ve çocuğun bir arada bulunduğu bir ortama da yapılır. Çocuklar 0-3 aydan 48-72 ay arasında farklı dönemlerle gelişimi çocuğa uygun olan ay düzeyinde yapılır. Çocuğun gelişimi Dil Bilişsel Gelişimi, İnce Motor Gelişimi, Sosyal gelişim ve Öz Bakım Becerileri ve Kaba Motor Gelişimi olmak üzere 4 alt alan üzerinden değerlendirilir. Alt alanlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında objektif bir bilgiye sahip olunur. Bu sayede çocuğun genel gelişim düzeyinin ne düzeyde olduğu belirlenmiş olur.


Call Now Button