Şema Terapi

İnsanlar doğumlarından itibaren sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedirler. Ailevi ilişkiler, okul yaşantısı, sosyal çevre ve daha birçok çevresel faktörün bu gelişim süreci üzerinde etkileri vardır.

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi’ye göre bireyin çevresini tanıma, anlamlandırma ve büyüme sürecinde yaşadığı bazı deneyimler, bireyin yaşamının geri kalanını da etkileyebilir. Bireyler bu deneyimler çerçevesinde bazı düşünce ve davranış kalıplarına sahip olabilirler. Jeffrey Young, bu düşünce ve davranış kalıplarına Şema ismini vermiştir. Şemalar bireylerin tüm yaşamlarını etkileyebilirler. Bireylerin dünyayı algılama ve karar verme süreçlerinde etkindir.

Şema terapi ile bireyin, bahsettiğimiz şemalar hakkında farkındalık kazanması ve bu şemaları daha sağlıklı düşünce kalıpları ile değiştirmesi mümkün olabilir. Böylelikle depresyon, kaygı bozukluğu ve kişilik bozuklukları gibi problemler tedavi edilebilir.

Şema Terapi Nedir?

Şema terapi, uyum bozucu şemalar olarak da bilinen olumsuz düşünce ve davranış kalıplarının tespit edilmeleri, ardından ise sağlıklı olanlarla değiştirilmeleri için uygulanan bir terapi yöntemidir.

Şemalar Nelerdir?

Şemalar, çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan tecrübeler sonucu gelişen, bireyin yaşamının geri kalanını da etkileyebilen, tekrarlayıcı kalıplardır.

 • Kendini feda etme şeması.
 • Karamsarlık şeması.
 • Onay arama şeması.
 • Cezalandırma şeması.
 • Duyguları bastırma şeması.
 • Yüksek standartlar şeması.
 • Boyun eğicilik şeması.
 • Haklılık şeması.
 • Yetersiz öz denetim şeması.
 • İç içelik şeması.
 • Başarısızlık şeması.
 • Bağımlılık şeması.
 • Dayanıksızlık şeması.
 • Kusurluluk şeması.
 • Sosyal izolasyon şeması.
 • Duygusal yoksunluk şeması.
 • Terk edilme şeması.
 • Kuşkuculuk şeması.

Call Now Button