WİSC-IV Zeka Testi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV kısa adıyla WISC-IV, 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığında ki çocukların genel zihinsel beceri düzeyini ölçmek için kullanılan bir zeka testidir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış olan WISC-IV ülkemizde çocuk ve ergenlerde uygulanan en güncel zeka ölçeği olma özelliğine sahiptir. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV ile çocuk veya ergenin güçlü veya zayıf yönlerinin fark edilmesi ve bu doğrultuda kişinin desteklenmesi ve yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu test sayesinde çocukların yaşıtlarına göre nasıl bir zihinsel kapasiteye sahip olduğu öğrenilebilir. Öğrenilen bu bilgi ışığında çocuklar için öğrenme programları oluşturulabilir. Bilişsel yetenekleri yüksek çocuklar özel alanlara yönelebilmeleri açısından desteklenebilirler. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV, Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı olmak üzere 4 kümeden oluşmaktadır. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV,  4 küme becerisini ölçmek amacıyla kullanılan 10 temel ve 5 yedek alt test olmak üzere 15 alt testten oluşmaktadır. 10 temel alt testten her hangi birinin uygulanamaması durumunda ilgili kümenin yedek alt testi kullanılmaktadır. Uygulama süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 90 ile 120 dakika arasında sürmektedir.

Wisc-4 testini Wisc-R testinden ayıran en önemli etmen; çok daha güncel ve günümüzdeki çocuklar için çok daha uygun olmasıdır. Wisc-R testi, her ne kadar güncelliğini ve güvenilirliğini korusa da bazı alanlarda çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için eksik kalabilir. Bunun en önemli sebebi günümüzde bilgi alışveriş kanallarının değişmesi ve çocukların öğrenme şekillerinin internet gibi teknolojilerden etkilenmesidir. Wisc-R testi, bu gibi faktörleri değerlendirmek açısından zayıf kalabilir.


Call Now Button