Erişkin için Tedavi Alanlarımız

 • Sınav Kaygısı
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
 • Yas Süreci
 • Bipolar Bozukluk
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Kişilik Bozuklukları
 • Gebelik ve Doğum Sonrasındaki Psikiyatrik Sorunlar
 • Psiko-onkoloji
 • Dissosiyasyon/Konversiyon Bozukluğu
 • Demans
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Davranışsal Bağımlılıklar
 • Beden Dismorfik Bozukluk
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı

Call Now Button