Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocukluk çağı bireylerin psikolojik ve fiziksel gelişimleri için çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan her türlü olay dolaylı veya direkt olarak çocukların tüm yaşamlarını etkileyebilir.

Çocuklar sürekli bir öğrenme, değişme ve gelişme sürecindedirler. Oynadıkları oyunlar, arkadaşlarıyla kurdukları iletişim, ebeveynleriyle geçirdikleri zaman sırasında sürekli yeni şeyler öğrenirler. Fiziksel olarak büyür, çevrelerine uyum sağlar ve gelişirler. Tüm bu öğrenme, büyüme ve gelişme sürecinde birtakım problemler gelişebilir. Çocuklar, ebeveynleri tarafından uygun görülmeyen bazı davranışlara sahip olabilirler. Ebeveynlerle çocuklar arasında iletişim sorunları, iletişim sorunlarına bağlı olarak da anlaşmazlıklar görülebilir. Edindikleri yeni tecrübeler bazı durumlarda çocukların psikolojilerine zarar verebilir. Tüm bu saydığımız etmenler hem çocuklar hem de çevreleri için zararlı sonuçlar doğurabilirler. Bu yüzden çocukluk çağında görülen problemlerin ihmal edilmemesi ve gerektiğinde psikolojik destek alınması önerilir.

Çocuk odaklı aile terapisi, aile üyelerinin tamamı ile yürütülen bir uygulamadır. 

Çocuk Odaklı Aile Terapisi Nedir?

Çocuk odaklı aile terapisi, çocukların sahip olabilecekleri aile kaynaklı problemlerin, ailede görülen çocuk kaynaklı sorunların ve genel olarak çocuklarda görülebilecek problemlerin çözülmesi için kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulama ile aile üyeleri arasında sağlıklı iletişim yolları kurulabilir. Sağlıklı bir iletişim ile birlikte birçok problem çok daha kolay ve başarılı bir şekilde çözüme kavuşabilir. 

Çocuk Odaklı Aile Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Çocuk odaklı aile terapisi gerektirebilecek bazı durumlar şunlardır:

  • Yeni bir kardeşin doğumu
  • Taşınma.
  • Okul değiştirme.
  • Sevilen bir aile üyesinin kaybı.
  • Ebeveynlerin boşanması.
  • İş gibi sebeplerden ebeveynlerden birinden veya her ikisinden de ayrı yaşama.
  • Aile üyelerinden birinde psikiyatrik bir bozukluk varsa ve bu bozukluk tüm aileyi etkiliyorsa.
  • Aile yaşamında çocuğun psikolojisini etkileyebilecek tartışmalar, huzursuzluk ve anlaşmazlıklar varsa.
  • Aile içi iletişimsizlik söz konusu ise. Ebeveynler ve çocuklar arasında sağlıklı bir iletişim kurulamıyor, problemler hep birlikte çözüme kavuşturulamıyor ise

Call Now Button