Çocuklar İçin Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve kararlılık terapisi, 1982 yılında Steven Hayes tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi uygulamasıdır. Kabul ve kararlılık terapisi, ‘’Üçüncü Dalga Bilişsel Terapiler’’ arasında yer alan terapi ekolüdür. Kabul ve kararlılık terapisinde bireylerin davranışları iyi veya kötü olarak sınıflandırılmazlar. Her davranışın bağlamına göre değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulur. Böylece bireylerin düşünceleri ve davranışları arasındaki ilişkiler daha detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu uygulama kabul ve adanmışlık terapisi olarak da bilinmektedir. 

Kabul ve Kararlılık Terapisi Nedir?

Kabul ve kararlılık terapisi; çocukların kendi öz değerlerini belirleyebilmeleri ve bu öz değerler ışığında davranışlarını düzenleyebilmeleri için yapılan psikoterapi uygulamasıdır. Kabul ve kararlılık terapisinde davranışlar iyi veya kötü olarak ayrılmazlar. Tamamen iyi veya tamamen kötü bir davranıştan bahsedilemeyeceği için davranışların ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Kabul ve kararlılık terapisindeki asıl amaç çocukların; duyguları, düşünceleri ve davranışları arasındaki bağı fark edebilmelerini sağlamaktır. Yine çocukların kendi öz değerlerini, hedeflerini ve kimliklerini belirleyebilmelerine yardımcı olunur. Tüm bu bilgiler ışığında ise kendi davranışlarını düzenlemeleri, şekillendirmeleri için yönlendirilirler. 

Kabul ve Kararlılık Terapisi Neden Yapılır?

Kabul ve kararlılık terapisi, bireyin değiştiremeyeceği şeyleri kabullenebilmesi ve değiştirebilecekleri için de harekete geçmesi amacıyla yapılır. Böylece birçok psikiyatrik bozukluk tedavi edilebilir, bazı sorunlar çözüme kavuşturulabilir. 

Çocuklarda Kabul ve Kararlılık Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Çocuklarda kabul ve kararlılık terapisi şu gibi durumlar sırasında kullanılabilir:

  • Sosyal fobi.
  • Okul stresi, sınav kaygısı.
  • Obsesif kompulsif bozukluk.
  • Panik bozukluk.
  • Yaygın kaygı bozukluğu

Call Now Button