EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, bireyin ruhsal alanda yaşamış olduğu güçlüklerin sağaltılmasında uygulanan güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır

EMDR, uygulamaları Dr. Francine Shapiro’nun 1987 yılında göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini keşfetmesiyle başladı. Sonraki yıllarda Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınlaması izledi. (Journal of Traumatic Stress, 1989). Uygulanmaya başladığı ilk yıllardan günümüze farklı alanlarda bir çok kişiye uygulanan EMDR yöntemi TSSB, yaygın anksiyete fobiler gibi bir çok ruhsal bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir


Call Now Button