Furkan Bulut
Psikolog


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden şeref derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında çocuk ve ergen psikiyatrisi üzerine uzun süre staj yaptı. Prof. Dr. Nusret Soylu’dan ‘Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi’ teorik eğitimi ve süpervizyonu tamamladı. Marianna Murin ve Onur Burak Dursun’dan otizm spektrum bozukluğu tanılaması ve izleminde altın standart olarak kabul edilen ADOS-2 eğitimi aldı. Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan’dan Attentionar DEHB Uygulayıcı Eğitimini aldı. Psk. Dr. İnci Güçer’den Oyun Terapisi eğitimi aldı. Triple P Olumlu Anne Babalık Programı ve Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi uygulayıcısıdır.

Almış olduğu eğitimlerle çocuk ve ergen alanında psikoterapi çalışmalarına devam eden Bulut 2021’den beri Doç. Dr. Şenay Kılınçel ve Doç. Dr. M. Oğuzhan Kılınçel ile birlikte çalışmaşarını yürütmektedir. WISC-IV, WISC-R, Denver II, Ankara Gelişim Tarama Edvanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, Çocuk Değerlendirme gibi testleri uygulamaktadır.

Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına devam etmekte olup, Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Call Now Button